SİGORTALAR        GİRİS        İLETİŞİM        @ e.posta     

 

 

 

 

     FOTOVOLTAİK ( SOLAR ) SİGORTA  & YUVALARI
     CH10-CH14 gPV 1000V DC  SIGORTALAR
  TIP :   STANDARTLAR :   KESME KAPASITESI :   ANMA VOLTAJI :
CH10-14 gPV 1000VDC

  IEC 60269-6 ed1.0(2010-9)

  30 kA d.c.     1000V d.c.  (L/R =2ms)

Boy

In

(A)

Kod No

(  10X38  )

Kod No

( SU 10*38 )

I²t

Guc

(w)

Paket

( Adet )

10X38 2 2625101 2625111 3,5 1,00

10

4 2625102 2625112 28 1,25
6 2625103 2625113 45 1,65
8 2625073 2625114 62 1,9
10 2625105 2625115 88 2,3
12 2625106 2625116 180 1,89
15 2625080 2625125 270 2,5
16 2625081 2625117 270 2,5
20 2625108 2625118 430 3,25
25 2625139 2625119 620 3,45
14X51 32A 2637111 -     10
36A 2637115 - 1190 5,6 10
    EFH10 1000V DC (10x38) SİGORTA YUVALARI

EFH10 1P

Boy 

Ue/Ui

(V)

Imax

(A)

Kod No 

Indikator 

B

(mm)

1P

1000V-dc 25 2540201 - 17,5
1000V-dc 25 2540211 LED

2P

1000V-dc 25 2540203 - 35
1000V-dc 25 2540213 LED
    EFH14  1000V DC (14x51) SİGORTA YUVALARI

EFH14 1P

 

Boy 

Ue/Ui

(V)

Imax

(A)

Kod No 

Indikator 

B

(mm)

1P

1000V-dc 50 2560201 - 27
1000V-dc 50 2560211 LED

2P

1000V-dc 50 2560203 - 54
1000V-dc 50 2560213 LED
    CH10x85 1500V DC gPV  SIGORTALAR
  TIP :   STANDARTLAR :   KESME KAPASITESI :   ANMA VOLTAJI :
 CH10x85 gPV 1500VDC

  IEC 60269-6 ed1.0(2010-9)

  30 kA d.c.   1500V d.c.   (L/R =1ms)

Boy

In

(A)

Kod No

(  10X85  )

Kod No

( SU 10*85 )

I²t

Guc

(w)

Paket

(adet)

10x85

2 2625200 2625210 2,2 2,74

10

4 2625201 2625211 17 2,96
6 2625202 2625212 37 3,20
8 2625203 2625213 80 4,19
10 2625204 2625214 119 4,20
12 2625205 2625215 82 3,47
16 2625206 2625216 230 3,65
20(1200Vd.c.) 2625207 2625217 408 3,85
25(1200Vd.c.) 2625208 2625218 570 5,00

Okcumusa Caddesi Menevse İshani No: 22/183   KARAKÖY-İSTANBUL

Tel: (0212) 297 41 88 -  297 41 92    Fax: (0212) 297 41 88

e.mail: gamainfo@gamaelk.com